Kategórie      
Výrobcovia / značky

Technický benzín

Technický benzín

S 6207 Odmasťovač.

Výrobca: Optimal

Varianty tovaru

    Balenie Dostupnosť Cena
Technický benzín 350g/0,45L skladom
2,30 €
2,19 €
 
Technický benzín 1L skladom
3,95 €
3,75 €
 
Technický benzín 3,4L skladom
16,23 €
15,45 €
 
Technický benzín 5L skladom
19,75 €
18,75 €
 
Technický benzín 9L skladom u dodávateľa
36,53 €
34,70 €
 

Technický benzín

Technický benzín slúži na odmasťovanie a čistenie kovových predmetov.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Zaistite dobré vetranie na pracovisku. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Chráňte sa proti zasiahnutiu očí a poprskaniu pokožky a pred nadýchaním. Odmastenú
pokožku je vhodné ošetriť reparačným krémom. Pri zaobchádzaní je treba dbať na všetky protipožiarne opatrenia. Chrániť pred teplom, iskrením, otvoreným ohňom, horúcimi povrchmi.

 

Likvidácia obalov a odpadov: Riadne vyprázdnený obal odovzdať na zberné miesto nebezpečných odpadov. Obaly so zbytkami výrobku odkladať na mieste určenom obcou alebo predať osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Hasiace prípravky: Trieštivá voda, vodná hmla, ťažká, stredná, ľahká pena, hasiaci prášok. Pary vznikajúce na mieste požiaru zrážať trieštivým prúdom vody.


Skladovanie: Uchovajte pri teplote max. +5 až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti mimo zdrojov zapálenia. Chráňte pred
statickou elektrinou a priamym slnkom. Držte produkt mimo oixidačných činidiel a peroxidov. Horľavina I. triedy nebezpečnosti!
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Obsahuje: Benzín ľahký Hydrogenovaný C4-C11
EC číslo: 265-151-9

Súbory na stiahnutie

Názov Popis Odkaz Veľkosť Pridané
KBÚ 5506576-kbu-benzin-technicky-optimal.pdf 114.37 KB 31.03.2022

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Sprej Deco Color Decoration 400ml

Sprej Deco Color Decoration 400ml

Alkydové laky na báze rozpušťadiel.

od 3,90 € 4,20 €
Brúsny papier

Brúsny papier

oxid hlinitý.

od 0,30 €
AkciaSprej Deco Color ECO Revolution 400ml

Sprej Deco Color ECO Revolution 400ml

Vysoko kvalitná akrylová farba na vodnej báze.

4,35 € 4,85 €
Deco color Megafelga na disky 500ml

Deco color Megafelga na disky 500ml

Sprej na disky 500ml.

4,40 € 5,- €