Kategórie      
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou TATRAŠINDEL s.r.o., so sídlom Duklianska 52, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36198358, DIČ: 2020034214, IČ DPH: SK2020034214. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I vložka číslo:  11619/V.(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.jub-farby.eu (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.jub-farby.eu medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa úst. § 588 a násl. v spojení s úst. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

1.6  

- Tovar skladom sa rozumie, že tovar máme na sklade a budeme sa ho snažiť expedovať v deň objednávky (len objednávky do 12:00 a len v pracovné dni) a doručenie je do 24 hodín v pracovné dni od expedovania tovaru. Objednávky po 12:00 v pracovné dni budu expedované nasledujúci pracovný deň.


- Tovar ktorý je označený skladom u dodávateľa sa rozumie, že tovar musíme najprv naskladniť, čo trvá cca 1-3 pracovné dni a následne sa odosiela kuriérom s doručením do 24 hodín v pracovné dni.


- Pri tovare na dotaz je nutné nás kontaktovať telefonický na čísle +421905 270 702 alebo emailom na adresu info@jub-farby.eu.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou TATRAŠINDEL s.r.o..


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. UPOZORNENIE: Všetky miešané farby na zákazku podľa výberu zákazníka nie je možné vrátiť ani vymeniť za iný odtieň!


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

* viditeľne chybnej ceny uvedenej pri produktoch na stránkach www.jub-farby.eu
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu alebo v listinnej podobe (viď kontakt) so žiadosťou (vzor žiadosti tu) o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdŕžal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť. Zákazník hradí poštovné za odoslanie tovaru sám.

* zákazník musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe. Ak takýto doklad zákazník nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

 

4.3 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet, adresu alebo po dohode iným spôsobom a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru, alebo po dokladovaní odoslania tovaru k nám. Peniaze za poštovné (pri objednávke tovaru) Vám budú vrátené do výšky najlacnejšej formy poštovného v našom e-shope. Zásielky na dobierku budú akceptované len po dohode. 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%


5.2 Ceny poštovného ,balného a dopravy sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

6. Poštovné a doprava

6.1 Spoločnosť TATRAŠINDEL s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Prepravu tovaru realizujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom 123 alebo vlastnou dopravou.

Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej váhy objednávky a to nasledovne:

 

Slovenská pošta - balík na poštu:

Svoju objednávku môžete sledovať tu . Zásielky sú pripravené k vyzdvihnutiu na pošte na druhý pracovný deň po odoslaní (nie po objednaní). Na niektorých poštách je možné vyzdvihnúť zásielku aj v sobotu. Zoznam pôšt a otváracie hodiny nájdete tu .

- aktuálny cenník:

Od (vrátane) Do Cena s DPH
0.00 kg 1.00 kg 2.28 €
1.00 kg 2.00 kg 2.38 €
2.00 kg 3.00 kg 2.53 €
3.00 kg 5.00 kg 2.86 €
5.00 kg 10.00 kg 3.66 €
10.00 kg 15.00 kg 4.64 €
15.00 kg 20.00 kg 5.6 €
20.00 kg 25.00 kg 6.41 €
25.00 kg 30.00 kg 7.21 €

 

 Dobierka je účtovaná 1,10€ s DPH

 

Kuriér 123:

Svoju objednávku môžete sledovať tu . Zásielky sú doručované na druhý pracovný deň po odoslaní.

- aktuálny cenník: 

 

Od (vrátane)

Do

Cena s DPH

0.00 kg   3.00 kg 3.95 €
3.00 kg 5.00 kg 4.12 €
5.00 kg 10.00 kg 4.48 €
10.00 kg 15.00 kg 4.97 €
15.00 kg 22.00 kg 5.46 €
22.00 kg 30.00 kg 6.06 €
30.00 kg 40.00 kg 11.03 €
40.00 kg 50.00 kg 12.01 €
50.00 kg 80.00 kg 18.18 €
80.00 kg 115.00 kg 24.24 €
115.00 kg 145.00 kg 30,30 €
145.00 kg 175.00 kg 36.36 €
175.00 kg 200.00 kg 42.42 €

 

 Dobierka je účtovaná 1,00€ s DPH


Doprava predávajúcim: 

- pri objednávke do 40 Eur s DPH je pre rozvoz v meste Spišská Nová Ves a Levoča v okruhu do 10 km cena dopravy 4 Eura s DPH.

 

- pri objednávke nad 40 Eur s DPH je rozvoz tovaru v meste Spišská Nová Ves a Levoča v okruhu do 10 km zadarmo.

 

- pri objednávke do 60 Eur s DPH je pre rozvoz v meste Poprad a v podtatranských obciach v okruhu do 10 km cena dopravy 6 Eur s DPH.

 

- pri objednávke nad 60 Eur s DPH je rozvoz tovaru v meste Poprad a podtatranských obciach v okruhu do 10 km zadarmo.


 Podtatranské obce - Gerlachov, Nová Lesná, Stará Lesná, Mlynica, Štôla, Tatranská Štrba, Štrba, Veľká Lomnica, Veľký Slavkov, Mengusovce, Lučivná, Batizovce.

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti TATRAŠINDEL s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií. 

 

7.2 Online platbou cez platobnú bránu GP webpay.

 

7.3 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od kuréra 123, alebo Slovenská pošta.

 

7.4 Hotovostne a platobnou kartou v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

7.5 Hotovostne pri prevzatí tovaru doručeného vlastnou dopravou predávajúcim. 

 

7.6 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Odorúčame zákazníkovi overiť si dostupnosť ešte telefonicky.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra 123, alebo Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Prípadne ako balík na poštu podľa zvolenej služby. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Tovar dodávame aj prostredníctvom vlastnej dopravy v okresoch Spišská Nová Ves, Poprad a Levoča na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru alebo doklad z registračnej pokladnice.

 

8.5 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na predajni JUB-FARBY.eu, Letná 51, Spišská Nová Ves po vzájomnej dohode.

 

8.6 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.7 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.8 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti TATRAŠINDEL s.r.o.. Záručná doba pri spotrebnom tovare je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na jej použitie, končí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. 

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti TATRAŠINDEL s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

9.4 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Kupujúci nemôže uplatniť zodpovednosť za vady, ktoré sám spôsobil, predávajúci nezodpovedá ani za bežné opotrebovanie veci. Kúpu veci je kupujúci povinný preukázať, a to najlepšie predložením kópie dokladu o kúpe.

 

9.5 Kupujúci má právo uplatniť iba « nevyhnutné » náklady spojené s uplatnením reklamácie.

 

9.6 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


JUB-FARBY.eu

Letná 51
052 01 Spišská Nová Ves

Slovensko

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.jub-farby.eu

10.1 Spoločnosť TATRAŠINDEL s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.jub-farby.eu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť TATRAŠINDEL s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť TATRAŠINDEL s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť TATRAŠINDEL s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1 Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@jub-farby.eu 

 

12.2 Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

12.3 Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.


12.4 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


12.5 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

12.6 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

12.7 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.


12.8 Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.