Výrobcovia / značky

Čpavková voda 900g

Čpavková voda 900g

Amoniak, roztok 24 - 25% technický.

 
Dostupnosť: skladom
2,40 €
Do košíka

Čpavková voda 900g

Použitie: Na čistenie, na leptanie a na ďalšie technické účely.

 

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Vysoko toxický pre vodné organizmy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, tvárový štít. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc, ošetrenie. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Skladujte uzamknuté.